Beberapa tahun yang lepas, Leaderonomics mula bekerja bersama dengan Together We Can Change the World (TWCCTW) (Bersama Kita Boleh Ubah Dunia) dengan tujuan membina pemimpin yang lebih baik dan membantu mengumpul dana untuk organisasi bukan kerajaan dan inisiatif komuniti melalui penganjuran Sidang Kemuncak Kepimpinan Malaysia (Malaysia Leadership Summit).

TWCCTW adalah organisasi yang dianggotai oleh penceramah-penceramah utama dari serata dunia, yang meluangkan masa mereka secara sukarela untuk membantu menyokong golongan kurang bernasib baik dan menyumbang kepada inisiatif komuniti yang transformatif.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Leaderonomics, Roshan Thiran berkata:

Semuanya bangkit dan jatuh kerana kepimpinan. Kami percaya bahawa apabila seseorang maju sebagai pemimpin – apabila pemimpin menjadi lebih baik –semuanya akan bertambah baik. Kepimpinan perlu melangkaui batas mewujudkan organisasi yang berjaya. Ia perlu berfungsi sebagai perubahan positif yang diperlukan dunia.”

Sidang kemuncak tahun ini, yang membawa tema Berhubung. Berkolaborasi. Menyumbang. akan berlangsung pada 11 Julai di Pusat Konvensyen Setia City.

Senarai penceramah kepimpinan global

Seramai 10 penceramah kepimpinan global akan berkongsi pandangan dan wawasan tentang bagaimana pemimpin boleh menambah baik diri dalam usaha berhubung dan berkolaborasi dengan rakan kerja dan pelanggan, dan menyumbang kepada pembinaan dunia yang lebih baik, bersama.

Senarai penceramah adalah seperti berikut: 

  • Scott Friedman, pakar lawak motivasi: The Best Way to Predict the Future is to Create it (Cara Terbaik Untuk Meramalkan Masa Hadapan Ialah Dengan Menciptanya)
  • Manoj Menon, futuris dan pakar transformasi digital yang berwibawa: Transformative Leadership in the Era of the 4th Industrial Revolution (Kepimpinan Transformatif dalam Era Revolusi Industri Keempat)
  • George Walther, pakar komunikasi yang berwibawa: Power Talking: Master Your Words for Maximum Connection, Collaboration, and Contribution (Kuasa Dalam Percakapan: Menguasai Kata-kata Anda Untuk Mencapai Hubungan, Kolaborasi, dan Sumbangan Maksimum)
  • Mark Bayoud, pengasas bersama Anden dan pejuang pelarian yang penuh semangat:  One of a KIND Leader: Make kindness a daily practice in your workplace (Jenis Pemimpin yang BAIK HATI: Jadikan Kebaikan Hati Amalan Harian Di Tempat Kerja Anda)
  • Paul Larsen, jurulatih transformasi peribadi dan penceramah yang berjaya: Connect, Collaborate & Contribute: Find Your Voice and Make a Difference! (Berhubung, Berkolaborasi & Menyumbang: Cari Suara Anda Dan Buat Perbezaan!
  • Rebecca Morgan, pakar kepimpinan: Leadership Lessons from Silicon Valley – Leading to Make an Impact (Pengajaran Kepimpinan Dari Lembah Silikon – Memimpin Untuk Mencapai Impak
  • Carolyn Rose Hart, pengasas Step Up Step Out: Resiliency: Contribute and Serve with Clarity, Focus and Grace (Kebingkasan: Menyumbang Dan Berkhidmat Dengan Kejelasan, Fokus dan Sifat Yang Baik
  • Raju Mandhyan, konsultan bisnes dan kepimpinan: The Subtleties of Authentic Influence (Ketakketaraan Pengaruh Yang Tulen)
  • Kim Underhill, pakar psikologi industri dan organisasi: New Age Leadership: Connect, Collaborate & Contribute (Kepimpinan Era Baharu: Berhubung, Berkolaborasi & Menyumbang)
  • Jana Stanfield, penyanyi album platinum dan penulis lagu: The Power of Contribution (Kuasa Sumbangan)

Senarai penaja

Maybank, kumpulan perkhidmatan kewangan yang terbesar di Malaysia dan kumpulan perbankan yang terkemuka di Asia Tenggara adalah penaja tajuk; SP Setia, syarikat hartanah  infrastruktur dan perniagaan yang utama di Malaysia adalah penaja tempat; dan Tenaga Nasional, syarikat elektrik terbesar di Malaysia adalah penaja emas.

Untuk maklumat lanjut, sila layari bit.ly/mls2019.

 

Untuk membaca artikel ini dalam bahasa Inggeris, klik Learning How to Connect, Collaborate and Contribute.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Please enter your name here